You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Centrum progres

Cenník služieb

Vstupná konzultácia pre klientov, ktorí absolvujú týždenný, alebo dvojtýždenný pobyt je v cene pobytu. V našom centre neplatíte storno poplatky. Nie sme zmluvným partnerom poisťovní a neprijímame platobné karty. Ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.

Intenzívny TheraSuit program

3 hod/denne 2 týždne 700 €

3 hod/denne 1 týždeň 350 €

Intenzívny TheraSuit program

1,5 hod/denne 2 týždne 500 €

1,5 hod/denne 1 týždeň 250 €

Individuálne cvičenie

1 hod/ 27 €

1,5 hod/ 40 €

SNOEZELEN

Stretnutie 45 min. = 15€

Vstupná konzultácia - jednorázovo 20€

SENZORY-BASED MOTOR

Stretnutie 45 min. = 15€

Vstupná konzultácia - jednorázovo 20€

BASIC

Mesačný balík voľnočasových aktivít zostavený podľa veku dieťaťa a diagnózy od 50€

Vstupná konzultácia - jednorázovo 20€

AKO NÁS PODPORIŤ

Ak ste sa rozhodli prispieť finančným príspevkom, môžete tak urobiť na číslo účtu centra PROGRES o.z.

IBAN: SK04 8330 0000 0023 0177 9272